Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Jako Administrator zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej jako: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DTM Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok.  Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.pruszkowski@dtmdomy.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty DTM Budownictwo sp. z o.o. . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferty.
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.